«Ամփոփիչ ատեստավորման միասնական ընթացակարգը կնպաստի բժշկական բուհերի շրջանավարտների գիտելիքների օբյեկտիվ գնահատմանը». Կարեն Թռչունյան

«Ամփոփիչ ատեստավորման միասնական ընթացակարգը կնպաստի բժշկական բուհերի շրջանավարտների գիտելիքների օբյեկտիվ գնահատմանը». Կարեն Թռչունյան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի հրամանով ձևավորվել է մասնագիտական հանձնաժողով` բարձրագույն բժշկական կրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների «Բուժական գործ» և «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման սկզբունքներն ու մեխանիզմները մշակելու նպատակով:

ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Կարեն Թռչունյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման նոր մեխանիզմներ սահմանելու առաջարկությունները։

«Ամփոփիչ ատեստավորման միասնական ընթացակարգը կնպաստի բժշկական բուհերի շրջանավարտների գիտելիքների օբյեկտիվ գնահատմանը». Կարեն Թռչունյան

Հանձնաժողովի նախագահ Կարեն Թռչունյանը, ողջունելով հանդիպման մասնակիցներին, խոսել է շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը միասնական ընթացակարգով կազմակերպելու անհրաժեշտության մասին` շեշտելով, որ այն կնպաստի շրջանավարտների գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների օբյեկտիվ գնահատմանը։

«Մեր նպատակն է ստուգել շրջանավարտի պատրաստվածության մակարդակի համապատասխանությունը տվյալ մասնագիտության կրթական ծրագրով սահմանված նպատակներին և վերջնարդյունքներին, կայացնել որոշում ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներով շրջանավարտին որակավորում շնորհելու կամ չշնորհելու, նրան բարձրագույն կրթության համապատասխան դիպլոմ տալու կամ չտալու վերաբերյալ: Կարևոր է ներկայացնել առաջարկություններ տվյալ ուղղությամբ մասնագետների պատրաստման որակի հետագա բարելավման վերաբերյալ։ Այսօր մեր առաջնային խնդիրը բարձրագույն կրթության որակի բարելավումն է, իսկ ամփոփիչ ատեստավորման միջոցով ստուգվում են շրջանավարտի գիտելիքները, հմտությունները և կարողությունները»,- նշել է Կարեն Թռչունյանը։

«Ամփոփիչ ատեստավորման միասնական ընթացակարգը կնպաստի բժշկական բուհերի շրջանավարտների գիտելիքների օբյեկտիվ գնահատմանը». Կարեն Թռչունյան

Քննարկման արդյունքում ամրագրվել է, որ բժշկական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական և ոչ պետական բոլոր բուհերի «Բուժական գործ» և «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը կազմակերպվելու է միասնական սկզբունքով՝ նույն ժամանակահատվածում, նույն վայրում, նույն հարցաշարերով։ Ամփոփիչ ատեստավորումն անցկացվելու է երեք փուլով՝ առարկայական համակարգչային թեստավորում, գործնական ունակությունների գնահատում, բանավոր քննություն:

Նախատեսվում է, որ ատեստավորման առաջին փուլը՝ համակարգչային թեստավորման գործընթացը, կկազմակերպվի մասնագիտացված կառույցի՝ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կամ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ձևավորած հանձնաժողովի միջոցով՝ բուհերի կողմից համատեղ մշակած հարցաշարերից կազմված թեստերով։

Քննական հարցաշարերը, ինչպես նաև համապատասխան գրականության ցանկը շրջանավարտներին կտրամադրվեն ամփոփիչ ատեստավորումից առնվազն 3 ամիս առաջ։ Հարցաշարերը պետք է համապատասխանեն տվյալ կրթական ծրագրի վերջնարդյունքին միտված առարկայական ծրագրերին:

«Ամփոփիչ ատեստավորման միասնական ընթացակարգը կնպաստի բժշկական բուհերի շրջանավարտների գիտելիքների օբյեկտիվ գնահատմանը». Կարեն Թռչունյան

Քննարկվել են նաև ամփոփիչ ատեստավորման մասնագիտական և բողոքարկման հանձնաժողովներ ստեղծելու, ամփոփիչ ատեստավորման թույլատրված շրջանավարտների ցանկն ամբողջացնելու, առարկայական համակարգչային թեստային քննությունների հարցաշարերը կազմելու, քննությունների անցկացման ժամանակացույցին առնչվող և մի շարք այլ հարցեր։

Հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել սեղմ ժամկետում մշակել և հաստատման ներկայացնել «Բուժական գործ» և «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման մեկ միասնական կանոնակարգի նախագիծ։

«Ամփոփիչ ատեստավորման միասնական ընթացակարգը կնպաստի բժշկական բուհերի շրջանավարտների գիտելիքների օբյեկտիվ գնահատմանը». Կարեն Թռչունյան

Հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում ձևավորված կարգավորումների առաջարկները կներառվեն 2017 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 1282-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման» կարգում: Նոր կարգավորումները վերաբերելու են նաև օտարերկրացիներին

Նյութի աղբյուր

 

What’s your Reaction?
+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0